Skip to Content

Agenda

Op dinsdag 18 januari heeft het bestuur besloten dat de repetities worden hervat. Volgende week dinsdag 25 januari zal de eerste repetitie van 2022 zijn: om 14:00 uur in het Gebouw van het Apostolisch Genootschap Oranjestraat 52 in Velp.

Wordt er nog opgetreden?

De coronacrisis heeft het moeilijk gemaakt om optredens vast te leggen. Ons laatste optreden was op 1 december 2019. Dat was kort voor het begin van de crisis. Sedertdien was het al moeilijk om zo af en toe nog te repeteren. Optredens waren niet mogelijk: een aantal geplande concerten kon niet doorgaan.

Toch blijven wij de blik hoopvol gericht houden op de toekomst, op het jaar 2022. Mogelijke optredens in de openlucht, bijvoorbeeld tijdens een markt in de Velpse Emmastraat of tijdens een Eucharistieviering in de kerk aldaar. Of in het najaar tijdens het Velpse Dickens-festival. Het wachten is op ‘groen licht’ dat we weer kunnen beginnen.   

Zodra we weten dat we ergens gaan optreden, zal dat hier onder de kop Agenda worden gepubliceerd.


Velps Middagkoor
T.a.v. Trezi Erren
Contact

Koninklijke Bond voor Zang en Oratoriumverenigingen in Nederland
www.kbzon.nl

De site voor zingend Nederland
www.zing.nl

Overzicht van koren in Arnhem en omgeving
www.arnhemvocaal.nlWebsite design by: The Imagineering Suite © 2021