Ledeninformatie

Informatie voor leden van het Velps Middagkoor

Het Velps Middagkoor bestaat in haar huidige vorm sinds oktober 1990.

Er is geen maximumleeftijd.

De contributie bedraagt € 17  per maand, twaalf maanden per jaar, bij voorkeur per kwartaal te betalen op rekeningnummer NL55INGB0005150914 ten name van Velps Middagkoor te Velp.

De repetities vinden plaats in het gebouw van de NPB, Dr. Fabiusstraat 12 in Velp op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 15.45 uur.

De koorleden worden geacht zoveel mogelijk repetities bij te wonen en aanwezig te zijn bij optredens.

Er wordt een presentielijst bijgehouden. In geval van verhindering meldt u zich af bij Trezi Erren, tel. 026-3619743 (er is een antwoordapparaat) of per e-mail: t.erren@chello.nl

Het koor heeft zes weken grote vakantie, de begin- en einddatum hiervan wordt door het bestuur vastgesteld.

Het Middagkoor zingt onder deskundige leiding, maar is niet uitsluitend prestatie gericht.

Deelname aan een concours of korenfestival behoort tot de mogelijkheden.

Bij optredens wordt koorkleding gedragen (shirtjes in terra of petrol), lange zwarte rok of broek en evt. een zwarte blouse of topje daaronder. 

Heren dragen een zwart jasje, wit overhemd, zwarte broek en zwart vlinderdasje.

Nieuwe leden worden na enige weken meelopen twee maanden op proef aangenomen.

Bij een positieve beoordeling van twee kanten wordt het lidmaatschap daarna definitief.

Er bestaat een Lief-en Leedpot voor bijzondere gelegenheden.