Skip to Content

Leden

Op deze pagina vind je informatie over het karakter van ons koor, wat er van leden verwacht wordt en wat de kosten van het lidmaatschap zijn. 

Het Velps Middagkoor is een gemengd koor van ± 40 leden, in de leeftijd van 50 jaar en ouder. Het koor is opgericht in september 1990. Wij kennen voor deelname geen maximumleeftijd. Sinds oktober 2021 repeteren wij in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Velp, op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 15:45 uur. Vooraf, in de pauze en na de repetitie wordt er vaak nog gezellig (na-)gepraat.

Vakantie: in overleg met de leden bepaalt het bestuur begin- en einddatum van de zomervakantie.


Op dit moment telt het Velps Middagkoor:

ca. 16 sopranen, 10 alten, 6 tenoren en 6 bassen

Deze aantallen kunnen variëren.


Het Bestuur wordt gevormd  door de volgende leden:

Voorzitter
Trezi Erren

Secretaris
Romkje van der Tweel

Penningmeester
Thea de Kreek

Financieel adviseur / penningmeester
Gert Visscher


Lidmaatschapsinformatie

De koorleden worden geacht zoveel mogelijk repetities bij te wonen en aanwezig te zijn bij optredens. Er wordt een presentielijst bijgehouden. In geval van verhindering meldt men dat aan de voorzitter, Trezi Erren, tel. 026-3619743 (er is een antwoordapparaat) of per e-mail: t.erren@chello.nl

Het koor heeft zes weken grote vakantie. Begin- en einddatum van deze vakantie worden door het bestuur vastgesteld.

Het Middagkoor zingt onder de deskundige leiding van Ton de Waal. Dat wil niet zeggen dat we uitsluitend prestatiegericht bezig zijn. Belangrijker is het dat we samen delen in de zangvreugde. Deelname aan een concours of korenfestival behoort tot de mogelijkheden. Bij een optreden dragen we passende koorkleding. De dames dragen shirtjes van de vereniging, in terra of petrol, met eventueel een zwarte blouse of topje daaronder; verder dragen ze een lange zwarte rok of broek. De heren dragen een zwart jasje, wit overhemd met daarop een zwart vlinderdasje; zij dragen een zwarte broek.

Ons koor doet niet aan audities. Na een paar weken te hebben meegelopen, worden nieuwe leden voor twee maanden op proef aangenomen. Na die twee maanden wordt het lidmaatschap definitief.


Contributie

De contributie bedraagt € 17  per maand, twaalf maanden per jaar, bij voorkeur per kwartaal te betalen op rekeningnummer NL55INGB0005150914 ten name van Velps Middagkoor te Velp.

Er bestaat een Lief-en-Leed-pot voor bijzondere gelegenheden.

 


Velps Middagkoor
T.a.v. Trezi Erren
Contact

Koninklijke Bond voor Zang en Oratoriumverenigingen in Nederland
www.kbzon.nl

De site voor zingend Nederland
www.zing.nl

Overzicht van koren in Arnhem en omgeving
www.arnhemvocaal.nlWebsite design by: The Imagineering Suite © 2021