Skip to Content

Leden

Op deze pagina vind je informatie over ons koor: het karakter ervan, wat er van leden verwacht wordt en wat de kosten van het lidmaatschap zijn. 

Het Velps Middagkoor is een gemengd koor van ± 40 leden, in de leeftijd van 50 jaar en ouder. Het koor is opgericht in september 1990. Wij kennen voor deelname geen maximumleeftijd. Sinds oktober 2021 repeteren wij in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Velp, op dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 15:45 uur. Vooraf, in de pauze en na de repetitie wordt er vaak nog gezellig (na-)gepraat.

 


 

Op dit moment zijn er ca. 16 sopranen, 9 alten, 6 tenoren en 5 bassen

 


Het Bestuur wordt gevormd  door de volgende leden:

Voorzitter
Trezi Erren

Secretaris
Romkje van der Tweel

Penningmeester
Thea de Kreek

Algemeen bestuurslid
Cees Stam

Financieel adviseur
Ad Köhnen


Lidmaatschapsinformatie

De koorleden worden geacht zoveel mogelijk repetities bij te wonen en aanwezig te zijn bij optredens. Er wordt een presentielijst bijgehouden. In geval van verhindering meldt men dat aan de voorzitter, Trezi Erren, tel. 026-3619743 (er is een antwoordapparaat) of per e-mail: t.erren@chello.nl

Het koor heeft zes weken grote vakantie, begin- en einddatum worden door het bestuur vastgesteld.

Het Middagkoor zingt onder deskundige leiding, wat niet wil zeggen dat we uitsluitend prestatiegericht zijn. Belangrijker is het dat we samen delen in de zangvreugde Deelname aan een concours of korenfestival behoort tot de mogelijkheden. Bij een optreden dragen we stemmige koorkleding. De dames dragen shirtjes van de vereniging, in terra of petrol, met eventueel een zwarte blouse of topje daaronder; verder een lange zwarte rok of broek. De heren dragen een zwart jasje, wit overhemd met daarop een zwart vlinderdasje; zij dragen een zwarte broek.

Ons koor doet niet aan audities. Nieuwe leden worden, na een paar weken meelopen, voor twee maanden op proef aangenomen. Daarna wordt het lidmaatschap definitief.


Financiële Informatie

De contributie bedraagt € 17  per maand, twaalf maanden per jaar, bij voorkeur per kwartaal te betalen op rekeningnummer NL55INGB0005150914 ten name van Velps Middagkoor te Velp.

Er bestaat een Lief-en-Leed-pot voor bijzondere gelegenheden.

 


Velps Middagkoor
T.a.v. Trezi Erren
Contact

Koninklijke Bond voor Zang en Oratoriumverenigingen in Nederland
www.kbzon.nl

De site voor zingend Nederland
www.zing.nl

Overzicht van koren in Arnhem en omgeving
www.arnhemvocaal.nlWebsite design by: The Imagineering Suite © 2021