Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Koor en Corona

van Koornetwerk Nederland

Tekst van 17 augustus 2021

Zingen zonder de 1,5 meter afstand in acht te nemen, kan misschien weer vanaf 20 september 2021. Het kabinet hoopt dat op die dag voor de hele samenleving een streep kan door de afstandsregel. Rutte en De Jonge maakten dit 13 augustus j.l. bekend tijdens de persconferentie.

Of dit perspectief werkelijkheid ook echt werkelijkheid wordt, hangt af van de druk op de zorg, de vaccinatiegraad en de ontwikkeling van het aantal besmettingen. Een besluit hierover neemt h et kabinet op 17 september. Koornetwerk Nederland adviseert amateurkoren om in ieder geval tot tot 20 september het huidige Protocol en de aanvullende richtlijnen voor de sector in acht te nemen.