Velps Middagkoor verleent belangeloos medewerking aan Unicef manifestatie

Zondagmiddag 24 november a.s. zal het Velps Middagkoor haar medewerking verlenen aan de Unicef Manifestatie, die gehouden wordt in de Oude Jan te Velp.
Het concert duurt een uur. Het koor brengt o.l.v. Ton de Waal een gevarieerd programma, waarvan u bij binnenkomst op een flyer het programma krijgt uitgereikt.
De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage voor het goede doel zeer op prijs gesteld.
Tip: u kunt tijdens en na afloop van deze manifestatie ook diverse Unicefartikelen kopen, zoals b.v. iets uit de prachtige collectie kerstkaarten.

Open repetitie op 3 september 2013

Hebt u het Middagkoor wel eens horen zingen? En misschien hebt u toen gedacht: Wat een leuk koor, zo zou ik ook wel willen zingen.

Op dinsdag 3 september a.s. krijgt u de gelegenheid om dat eens uit te proberen. Dan is er een open repetitie voor iedereen die eens wil meemaken hoe zo’n repetitie gaat en hoe de sfeer in het koor is.

U bent van harte welkom in onze repetitieruimte aan de Dr. Fabiusstraat 12 te Velp. We beginnen om 14uur en eindigen om 15.45u. Tussendoor hebben we altijd pauze om onder het genot van koffie of thee even bij te praten.

Verslag concert Velps Middagkoor met als gastkoor Sparkle op 17 maart 2013

Hoewel de temperatuur ons nog steeds niet aan de lente deed denken, waren wij blij met het droge weer en schone straten en stoepen, ondanks de lage, winterse temperatuur.

 

We hadden flink gerepeteerd om ons nieuwe programma eigen te maken en toen was het zo ver: het concert ging door en de koorleden stonden er gekleurd op in de nieuwe outfits. (zie foto)

 

Het Velps Middagkoor zou het concert openen en enigszins nerveus stonden wij achter de vouwdeur van onze kerk te wachten totdat iedereen zat.

Dat had nog enige voeten in de aarde, want er moesten in een rap tempo stoelen bijgezet worden en daarmee was de kerkruimte maximaal bezet.

 

We openden met Song of peace en Bist du bei mir met orgelbegeleiding.

Graag wil ik dat even benadrukken, omdat het zo prachtig klonk met het orgel en iedereen gelijk de sfeer te pakken had, inclusief onze jongste toehoorder van 1,5 jaar, die zich trouwens keurig heeft gedragen tijdens dit concert.

Toen Ton de Waal weer beneden was en voor het koor stond, gingen we enthousiast verder en ondanks de afwezige koorleden, vanwege ziekte, ging het prima.

Het prachtige Ave Maria uit de vespers van Rachmaninov en in het Russisch gezongen, kwam er sfeervol uit en was een primeur voor eigen publiek. Onze dirigent heeft het voor ons koor gearrangeerd.

Na het mooie Love changes everything had ons koor pauze en werd onze plaats ingenomen door Popkoor Sparkle.

 

Zij zingen pas een half jaar onder leiding van Ton de Waal, maar dat verliep allemaal prima. Zij brachten met swing en schwung musicalmedleys en vooral het a cappellanummer viel bij het publiek goed in de smaak. Het was een fris en kleurig optreden van ons gastkoor.

 

Intussen was ons koor weer op adem gekomen en had na deze pauze een leuk gevarieerd blok muziek wat mooi en vrolijk was en wij sloten na ruim 1 uur ons concert tevreden af met een spetterende uitvoering van Die launig Forelle.

Het publiek applaudisseerde enthousiast en wij konden ons tevreden terugtrekken.

Het was een mooie middag.

 

 

 

Grote opbrengst benefietconcert t.b.v. de Stichting ALS

Zoals u elders op deze site kunt lezen hebben het Velps Middagkoor en Vrouwen Vocaal Velp een benefietconcert gegeven voor de Stichting ALS.

Dit was een enorm succes!

De opbrengst  was maar liefst € 6.405,- !

Wij danken dan ook iedereen die belangeloos heeft meegewerkt om dit grote succes mogelijk te maken: koren, dirigenten, solisten en sponsors!

Op 7 februari jl. is de cheque overhandigd aan AnneMarie Calon, bestuurslid van de Stichting ALS. Zij was erg verrast over het hoge bedrag.

Bij de oprichting van de Stichting ALS, in 2001, hebben de oprichters zich tot doel gesteld: ‘eerst ALS op de kaart zetten, dan ALS van de kaart vegen”.

De opbrengst van het Benefietconcert zal daarom voor een gedeelte besteed worden aan het vergroten van de naamsbekendheid van ALS. Daarnaast wordt een gedeelte aangewend voor onderzoek om de oorzaken van deze ziekte op te sporen waardoor misschien de mogelijkheid bestaat deze te voorkomen.