Beste Koorleden,

Zijn jullie het nieuwe jaar positief gestart? Ik bedoel: negatief wat Covid betreft… Het bestuur hoopt jullie spoedig gezond te ontmoeten wanneer het weer mogelijk is. Liefst lekker zingen en wederwaardigheden uitwisselen, daar hebben we behoefte aan!
Het laatste nieuws aangaande ons koor lezen jullie hieronder:

  Het bestuur vergadert 18 januari over allerlei onderwerpen die ons aanbelangen.

• De piano werd donderdag 13 januari in orde gemaakt door de pianostemmer: hamertjes zijn vervangen. Nu klinkt     het instrument weer mooi mild
• Cees heeft na een lange aanloop, met deskundige hulp, onze Website up-to-date gemaakt. Helder, duidelijk,
   met ruimte om foto’s of nieuws te plaatsen. 
• Piano in orde maken en website bouwen zijn tussentijds de onkosten die wij moesten maken. Daar doen we
   verslag van op de ALV.
• Er is via het Riqq ( kunst en cultuur ) van de gemeente subsidie aangevraagd. Daar krijgen we later bericht
   over.
• Ook hebben we allerlei formulieren voor bank, kamer van Koophandel en een Europees formulier moeten
   invullen. Want de regelgeving – ook voor kleine koren – wordt steeds ingewikkelder. Gedoe!

Nog een mededeling: eind vorig jaar is Ina Remmers , die in Insula Dei verbleef, overleden. Zij zong bij de sopranen en speelde ook piano.

Wij houden als bestuur af en toe via telefoon of mail contact met leden: om te weten hoe iedereen het maakt. Ook met onze dirigent had ik telefonisch contact: hij was wel “in mineur”: begrijpelijk! Wij missen zijn fikse “aanslag” op de pianotoetsen ook… Nu is het afwachten wanneer wij veilig kunnen zingen volgens de reglementen die via “Koornetwerk” medegedeeld worden. En met alle stemgroepen!
Tenslotte nog een vraag: zijn er liefhebbers die over hun hobby of wederwaardigheden kopij hebben? Dat kan leuke informatie zijn voor op deze website of in de Nootzakelijk!
                                                                                                                  Namens alle bestuurders, Trezi