Velps Middagkoor

Plekje zoeken voor inzingen
     Laatste repetitie voor het concert vóór de corona-ellende, op 1 december 2019

      Als zo vele koren hebben we ruim anderhalf jaar niet met z’n allen kunnen 
      zingen. Vanaf augustus zijn we voorzichtig weer begonnen in het NPB –
      gebouw. Maar binnenkort verhuizen we naar het gebouw van het Apostolisch
      Genootschap in de Oranjestraat ook in Velp.