Laatste repetitie voor het voorlopig laatste concert

Op 1 december 2019 was ons voorlopig laatste optreden

Als zo vele koren hebben we ruim anderhalf jaar niet met z’n allen kunnen zingen. Vanaf augustus 2021 zijn we voorzichtig weer begonnen in het NPB-gebouw. Inmiddels zijn we verhuisd naar het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Velp.

 Nieuws over ons koor in de coronaperiode volgt