Dinsdagmiddag 18 december zou voor ons koor en dirigent Ton de Waal een normale repetitie worden, maar dat pakte toch even anders uit.
Zoals altijd gaf Ton rond 14.45 uur aan dat het theetijd is en wilde gelijk naar achteren lopen om zijn kopje thee te gaan nuttigen.

Deze middag werd hij tegengehouden door Marianne Wiggers, die hem namens het bestuur vertelde dat wij voor de rest van de middag een ander programma hadden bedacht in verband met zijn jubileum bij ons koor.
Ton was enorm verbaasd en is ook zeker geen liefhebber van dit soort acties, maar gelukkig kwam ook zijn vrouw Wilma als verrassing binnenlopen en heeft hij de festiviteiten over zich heen laten komen en er ook nog van genoten.

Allereerst werd hij toegezongen met een speciaal gemaakt lied. Daarna volgde er een speech door Marianne Wiggers, werd hem een cadeaubon aangeboden en kreeg Wilma een mooi boeket.
Ook was er een prachtige glossy voor hem gemaakt met als naam TON en vele koorleden hadden daar een bijdrage aan geleverd. Foto’s van dit jubileum zijn te zien op de fotopagina.

Tenslotte werd er nog een lied voor hem gezongen en hebben wij deze feestelijke middag afgesloten met een gezellig samenzijn.