Op 2 oktober jl. hebben de koorleden Tiny Frentrop uitgebreid in het zonnetje gezet en is zij uitbundig bedankt met speeches, een feestlied en heel veel bloemen voor alles wat zij voor ons koor heeft gedaan. Gelukkig blijft ze wel lid van het koor, dus ook zingen.

Tiny is tijdens dit afscheid benoemd tot “Erevoorzitter voor het leven”.

Het bestuur zal binnenkort worden aangevuld met een nieuw bestuurslid en zij zullen dan uit hun midden een nieuwe voorzitter kiezen en benoemen.

Een impressie van het aftreden van Tiny kunt u vinden in de rubriek Foto’s.