Zondag 21 oktober zingt het Velps Middagkoor in de O.L.Vrouwe kerk, Emmastraat in Velp.

De mis begint om 09.45 uur en het koor zingt o.a. Missa Brève van Gounod plus de gebruikelijke liederen die tijdens de eucharistieviering gezongen worden en door kerkbezoekers meegezongen kunnen worden.

 

Zondagmiddag 18 november 2018 kunt u vanaf 14.00 uur komen genieten van ons jaarlijkse concert.

Deze vindt plaats in onze eigen repetitieruimte; het mooie kerkje van NPB aan de
Dr. Fabiusstraat 12 te Velp.

Het programma is nog niet helemaal bekend, maar u zult enorm verrast worden door de bijzondere muziekstijlen en diverse talen, die wij op het repertoire hebben.

Zodra we een titel hebben en het programma rond is, kunt u dit weer lezen op onze website.