Zondagmiddag 24 november a.s. zal het Velps Middagkoor haar medewerking verlenen aan de Unicef Manifestatie, die gehouden wordt in de Oude Jan te Velp.
Het concert duurt een uur. Het koor brengt o.l.v. Ton de Waal een gevarieerd programma, waarvan u bij binnenkomst op een flyer het programma krijgt uitgereikt.
De toegang is gratis, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage voor het goede doel zeer op prijs gesteld.
Tip: u kunt tijdens en na afloop van deze manifestatie ook diverse Unicefartikelen kopen, zoals b.v. iets uit de prachtige collectie kerstkaarten.