Het was een prachtige herfstdag en ons koor was ruim vertegenwoordigd voor ons concert in de kapel van Insula Dei.

Al eerder hadden wij het genoegen om daar te mogen zingen. Dat was op 21 december 2002, dus bijna 10 jaar geleden.

Wij hadden toen nog een zuster van de kloosterorde Zusters van Liefde in ons midden, zuster Adelberta, en door haar toedoen kwam ons eerste optreden tot stand.

 

Inmiddels is er veel veranderd. De zusters zijn grotendeels vertrokken, maar de oude kapel is in stand gebleven en aansluitend is er een prachtig verzorgingshuis gebouwd.

We werden heel hartelijk ontvangen en als koor ingeleid door mevrouw Marga Roerdink, de activiteitenbegeleidster. Zij had een mooi en groot affiche gemaakt en een programmablaadje voor de concertbezoekers.

Onze dirigent Ton de Waal kon gebruik maken van een piano en ons koor op die manier begeleiden.

Het door hem samenstelde programma was een mengeling van mooie, gezellige en vrolijke liederen. Ze werden in blokjes van 3 a 4 nummers met zo’n beetje hetzelfde thema van bijvoorbeeld vrede, tevredenheid gezongen en vooraf aangekondigd door Tiny Frentrop, de duizendpoot van het VMK.

 

Het concert duurde ongeveer een uur met een pauze van 15 minuten en werd afgesloten met vrolijke melodieën wat ons publiek zichtbaar goed deed.

We werden dan ook beloond met een flink applaus. Marga Roerdink bedankte voor de inzet en uitvoering van ons koor en roemde de verscheidenheid van de gezongen liederen: voor elk wat wils! Ook kreeg ons koorlid Ellen van den Bos, die als bewoonster van Insula Dei de mogelijkheid tot dit concert onder de aandacht heeft gebracht van de activiteitencommissie, een bedankje voor haar tip.

Maar als klap op de vuurpijl kregen wij een groot compliment van de heer Nobbe, ook een bewoner, wiens vrouw lid is geweest van ons koor en hij bedankte ons voor het mooie concert en de goede herinneringen aan zijn overleden vrouw, die daardoor weer bij hem boven kwamen.

Wij allen waren enigszins geëmotioneerd door zijn betoog.

Het was een zonnige zondag en een mooi concert.